Договір публічної оферти
1. Терміни і визначення
Сайт – Веб-сайт http://bass.ua
Продукт – усі види товарів та послуг, які розміщені у відповідному розділі Сайту і є предметом торгівлі.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідала Сайт та має намір придбати той чи інший вид Продукту.

Продавець – ФОП Дмитрук (ТМ BASS), Код ЄДРПОУ: 3111312983.

Договір публічної оферти (далі — Договір) публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Продукту, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

Замовлення – належно оформлена та розміщена на Сайті заявка Покупця на купівлю Послуги, що адресується Продавцю.
Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Продукту, шляхом натискання кнопки «Я ознайомився та згоден з договором публічної оферти»

Істотний недолік Продукту – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Продукту відповідно до його цільового призначення, виник з вини надавача (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.
2. Загальні положення
2.1. За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Продуктів, які розміщені у відповідному розділі Сайту. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору. Натискання на Сайті кнопки «Я ознайомився та згоден з договором публічної оферти», означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

2.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Продукту, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору. У разі незгоди Покупець має негайно припинити користуватися даним сервісом та піти з Сайту.

2.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Я ознайомився та згоден з договором публічної оферти», яким Покупець надає згоду здійснити покупку у Продавця Продукту та діє до моменту отримання Покупцем Продукту від Продавця і повного розрахунку з ним.

2.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.
3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Продукт на основі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Продукт і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.3. Дані умови можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без оповіщення Покупця. Нова версія Договору набирає чинності з моменту її публікації на Сайті, якщо не передбачено іншого.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво, надання та/або реалізацію Продукту без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Продукту.
4. Права та обов’язки Продавця
4.1.Продавець зобов'язаний:
- виконувати умови даного Договору;
- виконувати Замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
- надати Покупцю Продукт згідно з вибраним видом на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
- повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Продавець має право:
- в односторонньому порядку призупинити надання Продукту за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
5. Права та обов’язки Покупця
5.1. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
- ознайомитись з інформацією про Послугу, яка розміщена на Сайті.

5.2. Покупець має право:
- оформити Замовлення на Сайті;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
- на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
6. Порядок оформлення та надання/ доставки Замовлення
6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на Сайті натисканням на кнопку «Додати у кошик», або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, що вказані на відповідній сторінці Сайту.

6.2. Після оформлення Замовлення, Покупцеві надається інформація про очікувану дату надання/ доставки шляхом відправки електронного повідомлення та/ або за допомогою контрольного дзвінка на вказані Покупцем електронну адресу/ телефон. Менеджер, який обслуговує це Замовлення, уточнює деталі Замовлення, а також узгоджує дату надання/ доставки, яка залежить від наявності Продукту та часу, необхідного для обробки та надання/ доставки Замовлення. У разі відсутності замовленого Покупцем Продукту, Продавець має право виключити зазначений Продукт із Замовлення або скасувати Замовлення, повідомивши про це Покупця, шляхом відправки електронного повідомлення та/ або за допомогою дзвінка.

6.3. Дата надання/ доставки Продукту може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку за наявності об'єктивних причин. Покупцеві надається інформація про зміни шляхом відправки електронного повідомлення та/ або за допомогою контрольного дзвінка.

6.4. Вартість надання/ доставки кожного Замовлення додатково сплачується Покупцем, за винятком випадків, коли це окремо зазначено на Сайті.

6.5. Покупець усвідомлює та погоджується з тим, що:
доставка - окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною Продукту, придбаного Покупцем, і яка закінчується, коли одержувач отримує Продукт та здійснює за нього оплату. Доставка надається згідно правил та на умовах компаній, що її забезпечують. Претензії до якості придбаного Продукту, що виникають після його отримання та оплати, розглядаються на підставі Закону України "Про захист прав споживачів" та гарантійних зобов'язань Продавця. У зв'язку з цим придбання Продукту з доставкою не дає Покупцеві право вимагати доставки придбаного Продукту з метою гарантійного обслуговування або заміни, а також не надає Покупцеві можливості здійснити гарантійне обслуговування або заміну Продукту шляхом відправлення Покупцеві. Придбання Продукту також не передбачає можливості повернення його вартості доставки у випадках, коли Покупець має право повернути гроші за Продукт згідно із чинним законодавством України.

6.6. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Продукту, Покупець може з'ясувати за контактними даними, що вказані на відповідній сторінці Сайту.
7. Вартість і порядок оплати
7.1. Вартість кожного окремого виду Продукту визначається Продавцем та зазначається на Сайті. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання цін всіх обраних Продуктів.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, виду, кількості чи номенклатури Продуктів.

7.3. У разі замовлення Покупцем Продукту з неправильною вартістю, Продавець повідомляє про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або ж скасовує Замовлення. Якщо зв'язатися з Покупцем неможливо, це Замовлення вважатиметься скасованим.

7.4. Вартість Продукту може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

7.5. Продавець має право надавати знижки на Продукти та встановлювати бонусну програму. Інформація щодо видів знижок, бонусів, порядок та умови нарахування розміщується на Сайті та може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

7.6. Покупець може оплатити Замовлення за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, за допомогою Інтернет-банкінгу. Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки. Натискання на Сайті кнопки «Перейти до оплати» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Замовлень платіжною карткою, емітентом цієї картки, у тому числі Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro, або інших.
8. Обмін/ повернення Продукту
8.1. Згідно чинного законодавства України, Покупець має право на обмін або повернення Продукту належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем, виключаючи Продукти, що не підлягають обміну та поверненню на підставі Постанови Кабінету Міністрів України N172 від 19.03.1994 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» та якщо Продукт було замовлено індивідуально під Покупця та/ або 100 % передплачено.

8.2. Продукт належної якості.

8.2.1. Обмін/ повернення Продукту належної якості провадиться, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, етикетки, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві.

8.2.2. Якщо Покупець відмовляється від Продукту, який вже був йому відправлений, Продавець повертає Покупцю вартість його Замовлення (за винятком стягнення за відмову від Товару, яке визначається Продавцем індивідуально для кожного Замовлення) протягом 30 днів з дати отримання повернутих Продуктів разом із заявою на повернення, заповненою Покупцем. Вартість зворотної доставки Продукту у разі повернення оплачується Покупцем. Повернення вартості Продукту здійснюється виключно особі, зазначеній у Замовленні. Якщо Покупець вказав неправильні дані в Замовленні, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцеві у відшкодуванні коштів.

8.2.3. Якщо подібних Продуктів для заміни немає у продажі, Покупець має право відмовити у виконанні цього Договору та вимагати повернення грошової суми, сплаченої за зазначений Продукт. Продавець повертає кошти протягом 30 днів з моменту відмови Покупця.

8.2.4. Стягнення за відмову в п. 8.2.2 - це загальні витрати, понесені Продавцем у разі відмови Покупця отримати його Замовлення, а саме: витрати на доставку в обидва кінці, включаючи витрати на доставку Продукту, що обмінюється, витрати на митне оформлення товарів (включаючи ввізні мита, ПДВ, брокерські послуги тощо) та будь-які інші витрати, понесені Продавцем у зв'язку з таким поверненням.

8.2.5. Якщо Покупець повертає Продукт належної якості, але після отримання Продавцем виявляється, що він не підлягає поверненню з будь-яких причин, виходячи з чинного законодавства України або з причини, зазначених в цьому Договорі, цей Продукт повертається Покупцеві за його рахунок.

8.2.6 У разі доставки Продуктів, послуга доставки надається згідно правил та на умовах компаній, що її забезпечують.

8.3. Продукт неналежної якості:

8.3.1 Неналежна якість Продукту – коли він має Істотний недолік та не може виконувати свої функціональні якості. Отримані продукти мають відповідати опису на Сайті або додатковій інформації/ документації наданій Продавцем Покупцю. Відмінності в дизайні або елементах дизайну від зазначених в описі не є ознакою поганої якості або функціональності Продукту.

8.3.2 Зовнішній вигляд та комплектність Продукту, а також повнота всього Замовлення перевіряються одержувачем під час доставки Продукту. На момент отримання Замовлення Покупець має підтвердити, що Продукт не має видимих дефектів, подряпин тощо, а також, що Продукт повністю придатний для використання за призначенням. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та представником Продавця/ робітником сервісу доставки. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео- зйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити представника Продавця про виявлені недоліки та домовитися про повернення/ заміну Продукту, заповнивши при цьому рекламаційну форму.

8.3.3 Після отримання Замовлення жодні претензії щодо зовнішніх дефектів Продуктів, їх кількості, комплектності та зовнішнього вигляду не приймаються.

8.3.4 Якщо Продукти неналежної якості були передані Покупцеві, він може їх повернути, оформивши процедуру належним чином. Повернення таких товарів здійснюється за рахунок Покупця.

8.3.5 Претензії щодо повернення Продуктів підлягають розгляду протягом 30 днів з дати подання відповідної претензії.

8.4. Повернення коштів здійснюється на банківську картку, за якою був здійснений платіж, або шляхом банківського переказу, залежно від способу здійснення оплати за Продукт або будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

8.5. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог даного Договору, визнається отримання Покупцем Замовлення у належному стані та зазначеної якості.
9. Відповідальність сторін та вирішення спорів
9.1. Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірної/ неправильної інформації, що призводить до нездатності Продавця належним чином виконувати свої зобов'язання перед Покупцем.

9.2. На Сайті є посилання, що дозволяють перейти на інші сайти. Продавець не несе відповідальності за відомості, що публікуються на цих сайтах та функціонування зовнішніх ресурсів, і надає посилання на них тільки з метою забезпечення зручності для відвідувачів свого Сайту.

9.3. Гарантія на Продукт встановлюється виробником. Покупець має забезпечити належне застосування та використання Продукту протягом гарантійного терміну. Продавець не несе відповідальності за дефекти Продукту, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві через порушення ним правил використання/ зберігання, дій третіх осіб/ форс-мажорних обставин.

9.4. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним українським та міжнародним законодавством.

9.5. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням чинного законодавства України та умов даного Договору.
10. Конфіденційність та безпека інформації
10.1. З детальною інформацією щодо Політики конфіденційності Продавця Покупець може ознайомитися на Сайті.

10.2. Продавець має право надсилати інформацію, включаючи рекламні повідомлення, на електронну пошту та мобільний телефон Покупця за його згодою. Покупець має право відмовитися отримувати рекламу та іншу інформацію, не вказуючи причин для відмови. Повідомлення сервісу про замовлення та етапи його обробки, не можуть бути відхилені Покупцем.

10.3. Продавець не несе відповідальності за інформацію, надану Покупцем на Сайті в загально доступній формі.

10.4 Продавець має право записувати телефонні розмови з Покупцем. Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних розмов, та /або не передавати її третім особам, не пов'язаним безпосередньо з виконанням Замовлень.
11. Форс-мажорні обставини
11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель Продукту, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіл, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше 3 (трьох) місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

11.5. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.
12. Інші умови Договору
12.1. Продавець може доручати або передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

12.2. Фотографії, що супроводжують Продукт, є його ілюстраціями та насправді можуть відрізнятися від їх фактичного вигляду. Описи/ характеристики, що супроводжують Продукт, не є надто вичерпними та можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації Покупець може звернутися до Покупця за контактами, що зазначено на Сайті.

12.3. Сайт та Продукти, що надаються можуть бути тимчасово недоступними частково або повністю через профілактичні чи інші роботи, або з будь-яких інших технічних причин. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні та інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без нього.

12.4. Якщо на момент підписання Договору Продавцем проводились акції, Покупець підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та погоджується з ними, не висловлює заперечень, що вартість та порядок надання Продуктів може відрізнятися. Покупець також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Продавець проводитиме акції, що, на думку Покупця, є більш вигідні, ніж умови на яких Покупець уклав цей Договір.

12.5. Цим Покупець заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору (акцептування цієї Оферти) означає, що:
- Покупець свідомо погоджується на всі умови Договору.
- стан здоров'я Покупця дозволяє йому укладати даний Договір та роботи Замовлення.
- Покупець ознайомлений з вартістю Продуктів за цим Договором, яка його повністю влаштовує.
- Покупець надає свою згоду на обробку його персональних даних Продавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України та необхідні для укладання даного Договору та його виконання.

12.6. Сторони домовились, що надання Продуктів та обслуговування Покупців (повністю або частково) може здійснюватися іноземними мовами, зокрема, але не виключно, англійською та російською мовами. Така умова не буде свідчити про будь-яку дискримінацію чи порушення прав споживачів у рамках чинного законодавства України.

12.7. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

12.8. Між Покупцем та Продавцем діє Законодавство України.

12.9. У разі виникнення питань, уточнень, скарг тощо з боку Покупця, він має зв'язатися з Продавцем за телефоном або іншим доступним способом, за контактами, що зазначено на Сайті. Усі суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

12.10. Визнання недійсності будь-якого пункту даного Договору в судовому порядку не тягне за собою недійсності інших положень.